Välkommen till UPPSEC

UPPSEC är ett företag som tillhandahåller tjänster inom informationssäkerhet och cybersäkerhet. UPPSEC utför konsultuppdrag, revisioner och utbildningar inom området.

UPPSEC AB ägs och drivs av Lars Söderlund. Lars är senior informationssäkerhetsexpert med 20 års erfarenhet inom området. Lars är certifierad CISM (certified information security manager) och ISMP (information security professional). Genom den långa erfarenhet och aktivt deltagande vid utvecklingen av svenska och globala standarder kan UPPSEC stödja organisationer på ett unikt sätt och införa ett systematiskt arbetssätt på ett verksamhetsanpassat sätt. UPPSEC AB stödjer både små och stora organisationer, både privata och offentliga när det gäller arbetet med informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd.

UPPSEC arbetar med att hjälpa organisationer med praktisk implementering baserat på verkliga erfarenheter från många organisationer. UPPSEC har också tillgång till ett omfattande svenskt och internationellt nätverk av olika experter inom olika områden inom informationssäkerhet, cybersäkerhet och privacy.

UPPSEC personal är certifierad CISM och ISMP.

UPPSEC AB är aktiva medlemmar inom den svenska och internationella standardiseringen. UPPSEC AB är medlem i SIS TK 318 och bemannar där rollen som ordförande i AG 11 som utgör den svenska spegelgruppen till ISO/IEC jTC 1 SC 27 WG 1 som hanterar managementstandarder inom informationssäkerhetsområdet inom ISO/IEC 27000-serien. Arbetet med standardiseringen innebär att UPPSEC AB deltar inom det internationella standardiseringsarbetet i följande grupper:

  • ISO/IEC JTC 1 SC 27 WG1, WG 4 och WG 5
  • CEN CENELEC JTC 13
  • ISO TMB JTCG

Förutom standardiseringen är UPPSEC AB medlem I SIG Security och ISACA Sweden chapter.