Utbildning

UPPSEC har sedan mer än 10 år tillbaka utvecklat och genomfört interna och externa utbildningar inom informationssäkerhet och cybersäkerhet.

UPPSEC är initiativtagare och lärare inom SIS informationssäkerhetsakademi (SIS ISA). Inom ramen för ISA har UPPSEC genomfört utbildningar av mer än 500 personer inom informationssäkerhet och cybersäkerhet.

UPPSEC genomför även interna utbildningar för företag och myndigheter.

UPPSEC hjälper även organisationer med etablering av utbildningsprogram och program för medvetande inom informationssäkerhetsområdet.