Revision

 

UPPSEC genomför revisionsuppdrag i form av interna revisioner, externa revisioner och certifieringsrevisioner. UPPSEC AB personal är godkänd som revisor och revisionsledare för ackrediterat certifieringsorgan (RISE) rörande ISO/IEC 27001 och ISO 9001, UPPSEC bistår även med etablering av revisionsprogram samt utbildar inom revisionsområdet.