Konsultstöd

UPPSEC erbjuder konsultstöd inom informationssäkerhet, cybersäkerhet och hantering av personuppgifter (dataskydd).

Exempel på uppdrag:

 • Stöd vid införande av ledningssystem för informationssäkerhet ISO/IEC 27001
 • Stöd vid införande av ledningssystem för kontinuitetshantering ISO 22301
 • Hantering av personuppgifter och dataskydd med stöd av ISO/IEC 29100, ISO/IEC 29134, ISO/IEC 29134, ISO/IEC 27552
 • Införande av riskhantering för cyber- informationssäkerhet och hantering av personuppgifter.
 • Etablering av rapportering och hantering av incidenter för cyber- informationssäkerhet och hantering av personuppgifter.
 • Etablering och genomförande av utbildningsprogram
 • Etablering och genomförande av internt revisionsprogram
 • Etableringar av lämpliga mätningar för informations- och cybersäkerhet
 • Genomförande av GAP-analyser
 • Inventering av legala krav
 • Arbete med säkerhetsåtgärder inom följande områden
  • Outsourcing och molntjänster
  • Hantering av mobila enheter
  • Styrning av åtkomst
  • Kryptering
  • Fysisk säkerhet
  • IT-drift
  • Nätverkssäkerhet
  • Loggning
  • Säkerhet i samband med utveckling
  • Leverantörskedjor
  • Kontinuitets
  • Efterlevnad av legala krav, externa krav och interna krav