ISO/IEC 27701 nu antagen som europeisk standard

Den 11/2 2020 publicerade CEN CENELEC JTC 13 (Cybersecurity & Data protection) resultatet från omröstningen av att göra ISO/IEC 27701 ”Extension of ISO/IEC 27001 and 27002 for privacy information management – Requirements and guidelines” till europeisk standard (EN). Standarden bygger på att man som organisation har ett ledningssystem i enlighet med ISO/IEC 27001 i botten och adderar ytterligare krav och säkerhetsåtgärder rörande privacy. Det kommer att gå att certifiera sig mot denna standard inom en nära framtid när reglerna för hur certifiering ska gå till blir färdiga.

https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/itsakerhet/isoiec-277012019/