ISO/IEC JTC 1 SC 27 möte i Wuhan, Kina


UPPSEC AB deltar under denna vecka (Vecka 16 2018) i ISO/IEC SC27 konferens i Wuhan, Kina. SC27 ansvarar för att ta fram globala ISO/IEC-standarder inom områdena informationssäökerhet, cybersäkerhet och privacy. 300 experter från hela världen deltar under en veckas arbete med att utveckla standarder för hela området. Totalt pågår ett 90-tal olika projekt för närvarande. SC27 har publicerat cirka 150 standarder inom området. Bl.a. har denna grupp tagit fram ISO/IEC 27000-serien där bland annat ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 ingår. Standarderna används av alla tusentals organisationer, små såväl som stora, privata såväl som offentlig över hela världen